Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp có thể tiến hành theo một trong các phương thức sau:

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Quý vị có nhu cầu Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên xin vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn:

LUẬT ĐẠI HÀ – DAI HA LAW FIRM
– ĐT: 04.3753.2022 | Di động: 0972.923.886
– Email: [email protected]

Share this post

Post Comment