Chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Điều kiện và thủ tục Chuyển đổi Công ty  Cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Luật doanh nghiệp như sau:

1. Theo các phương thức sau:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

Quý vị có nhu cầu Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên xin vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn:

LUẬT ĐẠI HÀ – DAI HA LAW FIRM
– ĐT: 04.3753.2022 | Di động: 0972.923.886
– Email: [email protected]

Share this post

Post Comment