Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, việc Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn có thể thực hiện nếu đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Quý vị có nhu cầu Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH xin vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn:

LUẬT ĐẠI HÀ – DAI HA LAW FIRM
– ĐT: 04.3753.2022 | Di động: 0972.923.886
– Email: [email protected]

Share this post

Post Comment