Tư vấn thủ tục Đăng ký bản quyền Tác giả

Luật sư Tư vấn sẽ tư vấn cho quý vị thủ tục Đăng ký bản quyền Tác giả

Để đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với tác phẩm tại Cục Bản quyền, chủ sở hữu cần chuẩn bị những tài liệu sau:

a. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

– 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

– Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có chứng thực: 1 bản);

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả: 01 bản (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 01 bản (theo mẫu);

b. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)  

– 02 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

– Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có chứng thực: 1 bản);

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả :01 bản (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (01 bản);

– Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu tác phẩm (pháp nhân) và tác giả (cá nhân), trong trường hợp tác giả thực hiện tác phẩm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương hoặc trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm bỏ toàn bộ chi phí để tác giả thực hiện tác phẩm.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có chứng thực;

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

– Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Chúng tôi sẽ tư vấn và đăng ký bảo hộ tác phẩm của Quý khách dưới các dạng sau:

– Tác phẩm viết

– Tác phấm mỹ thuật ứng dụng

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm tạo ra theo phương pháp tương tự

– Và những thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan

Quý vị có nhu cầu Đăng ký Bản quyền tác giả xin vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn: 

LUẬT ĐẠI HÀ – DAI HA LAW FIRM
– ĐT: 04.3753.2022 | Di động: 0972.923.886

Share this post

Post Comment